Personal

Vattenekologerna är Micke Borgiel, Susanne Qvarfordt och Anders Wallin som alla har ett förflutet som dykande inventerare i den nationella miljöövervakningen av vegetationsklädda bottnar som bedrivs i Askö-området och på Gotland.

 

Med erfarenhet från en mängd projekt och uppdrag i Östersjön, på Västkusten, i sjöar och rinnande vatten samt grundvattenundersökningar har Micke, Sussi och Anders tillsammans en gedigen och bred kunskap om provtagningsmetodik, Östersjöns bottensamhällen, flora och fauna i sötvatten samt grund- och ytvattnets hydrokemi.

A bär ramar
Micke

Micke Borgiel

VD

Fil. mag. i biologi med inriktning på miljövård, marinekologi och limnologi

Dykare, yrkescertifikat S30

Dykledare

Pilot

 

Micke har arbetat med inventeringar och provtagningar i vattenmiljöer (sjö, hav, yt- och grundvatten) sedan 1990. Med 10 års erfarenhet i bagaget startade Micke en egen firma år 1998 som sedan ombildades till aktiebolaget Sveriges Vattenekologer. Micke är även pilot och flyger företagets provtagningsflygplan.

 

Sussi

Susanne Qvarfordt

Fil. dr i Marin- och Brackvattensekologi

Dykare, yrkescertifikat S30

Skeppare (Fartygsbefälsexamen klass VIII)

 

Sussi började på Sveriges Vattenekologer 2007. Tidigare erfarenhet inkluderar en doktorsavhandling om Östersjöns makroalgsamhällen år 2006 och marinbiologiska dykeriuppdrag inom diverse projekt sedan år 2000.

Anders

Anders Wallin

Fil. lic. i Marin Ekologi

Dykare, yrkescertifikat S30

Dykledare

Certifikat för sprängfiske

Skeppare (Fartygsbefälsexamen klass VIII)

 

Anders började på Sveriges Vattenekologer under hösten 2011. Tidigare erfarenhet inkluderar en licentiatsavhandling om långtidsförändringar i Östersjöns makroalgsamhällen samt marinbiologiska inventeringar, däribland nationell och regional miljöövervakning av vegetationsklädda bottnar i flera län, sedan år 2004.