Rapporter och publikationer

År 2017

 

Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2017) Hydrochemical monitoring of near surface groundwater and surface waters. Results from the sampling period January - December 2016. SKB-rapport XX.

 

Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2017) Vattenkemiska undersökningar i sex nyanlagda gölar samt två befintliga småvatten i Forsmark. Resultat från provtagningar under perioden januari till december 2016. SKB-rapport XX.

 

Borgiel, M., Wallin, A., Qvarfordt, S. (2017) Mätning av ytvattentemperatur i gölar i Forsmark, 2016. SKB-rapport P-17-01.

 

Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2017) Recipientkontroll av vegetationsklädda havsbottnar i södra Hälsinglands kustvatten år 2016. Rapport till Ljusnan Voxnans vattenvårdsförbund.

 

Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2017) Inventering av vegetation i nyanlagda och naturliga gölar, Forsmark 2016. SKB-rapport P-17-09.

 

 Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2017) Syreförhållanden i Björnöfjärden och Fjällsviksviken år 2016. BalticSea2020.

 

Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2017) Vegetationsklädda bottnar i Hanöbukten 2016 - Transektinventering och inventering i storrutor. Kapitel i rapport: Hanöbuktens kustvattenmiljö 2016. Blekingekustens Vattenvårdsförbund. Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten. Sveriges Vattenekologer AB/Medins Biologi.

 

Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2017) Marin vegetationsinventering i Norrbottens län 2016. Dykinventering i Piteå, Luleå och Haparanda skärgård. Länsstyrelsen Norrbotten. Rapport nummer 201x:x.

 

Wallin, A., Qvarfordt, S., Mörk E., Borgiel, M. (2017) Marin vegetationsinventering i Norrbottens län 2016. Grunda vikar, snorkelinventering och dropvideo i Haparanda skärgård. Länsstyrelsen Norrbotten. Rapport nummer 201x:x.

 

Qvarfordt, S., Wallin, A., Borgiel, M. (2017) Vegetationsundersökningar i två havsvikar, 2016. Del 1. Övervakning av växtsamhällen i åtgärdsområdet Björnöfjärden, Ingarö. BalticSea2020.

 

Qvarfordt, S., Wallin, A., Borgiel, M. (2017) Vegetationsundersökningar i två havsvikar, 2016. Del 2. Övervakning av växtsamhällen i referensområdet Fjällsviksviken, Djurö. BalticSea2020.

 

Qvarfordt, S., Wallin, A., Borgiel, M. (2017) Vegetationsundersökningar i två havsvikar, 2016. Del 3. Jämförelser mellan åtgärdsområdet Björnöfjärden och referensområdet Fjällsviksviken 2011–2016. BalticSea2020.

 

Borgiel, M., Wallin, A., Qvarfordt, S. (2017) Bottenfauna och groddjur i Sandtorps dammar år 2016. Undersökningar inför planerade förändringar i dammarnas närmiljö. Rapport till Norrköpings kommun 2017.

 

År 2016

 

Qvarfordt, S., Borgiel, M., Wallin, A. (2016) Marin dykundersökning av vegetationsklädda bottnar i Västernorrlands län 2016.Vegetationsinventering och naturvärdesbedömning av Byviken och Lerviken söder om Härnösand. Länsstyrelsen Västernorrland. Rapport nummer 201x:x.

 

Qvarfordt, S., Wallin, A., Borgiel, M. (2016) Dykinventering av vegetationsklädda hårdbottnar vid Svenska Högarna 2016. Länsstyrelsen Stockholm. Rapport nummer 201x:x.

 

Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2016) Inventering av marina naturvärden vid Vikasgrunden 2016. Länsstyrelsen Östergötland. Rapport nummer 201x:x.

 

Schagerström, E., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2016) Inventering av stormusslor i Nyköpingsån. Rapport Sveriges Vattenekologer AB.

 

Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2016) Vegetationsklädda bottnar i Hanöbukten 2015 - Transektinventering och inventering i storrutor. Kapitel i rapport: Hanöbuktens kustvattenmiljö 2014. Blekingekustens Vattenvårdsförbund. Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten. Sveriges Vattenekologer AB/Medins Biologi.

 

Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2016) Hydrochemical monitoring of near surface groundwater and surface waters. Results from the sampling period January - December 2015. SKB-rapport XX.

 

Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2016) Vattenkemiska undersökningar i sex nyanlagda gölar samt två befintliga småvatten i Forsmark. Resultat från provtagningar under perioden januari till december 2015. SKB-rapport XX.

 

Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2016) Marin inventering vid Svärdsön i Nacka kommun 2015. Rapport till Nacka kommun 2016-02-29. 

 

Wikström, SA., Blomqvist, M., Qvarfordt, S., Nyström Sandman, A. (2016) Response of macrophyte indicators to natural and anthropogenic gradients in two coastal areas of Sweden. WATERS Report no. 2016:1.

 

Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2016) Inventering av vegetation och bottenfauna i nyanlagda och naturliga skogsgölar, 2015. SKB-rapport R-16-03. 

 

Qvarfordt, S., Wallin, A., Borgiel, M. (2016) Vegetationsundersökningar i tre havsvikar, 2015. Del 1. Övervakning av växtsamhällen i åtgärdsområdet Björnöfjärden, Ingararö. BalticSea2020.

 

Qvarfordt, S., Wallin, A., Borgiel, M. (2016) Vegetationsundersökningar i tre havsvikar, 2015. Del 2. Övervakning av växtsamhällen i referensområdet Fjällsviksviken, Djurö. BalticSea2020.

 

Qvarfordt, S., Wallin, A., Borgiel, M. (2016) Vegetationsundersökningar i tre havsvikar, 2015. Del 3. Övervakning av växtsamhällen i referensområdet Skarpösundet, Vindö. BalticSea2020.

 

Qvarfordt, S., Wallin, A., Borgiel, M. (2016) Vegetationsundersökningar i tre havsvikar, 2015. Del 4. Jämförelser mellan vikarna 2011-2013. BalticSea2020.

 

Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2016) Syreförhållanden i Björnöfjärden och Fjällsviksviken år 2015. BalticSea2020.

 

År 2015

 

Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2015) Inventering av marina naturvärden i yttre delen av S:t Anna, Östergötlands län. Länsstyrelsen Östergötland. Rapport nummer 201x:x.

 

Qvarfordt S., Wallin A., Hansen J., Schagerström E., Borgiel M., Kautsky L., Wikström S. (2015) Restaurering av vegetationsklädda bottnar i åtgärdsviken Björnöfjärden. BalticSea2020.

 

Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2015) Vegetationsklädda bottnar i Hanöbukten 2013. Kapitel i rapport: Hanöbuktens kustvattenmiljö 2014. Blekingekustens Vattenvårdsförbund. Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten. Sveriges Vattenekologer AB/Medins Biologi.

 

Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2015) Hydrochemical monitoring of near surface groundwater and surface waters. Results from the sampling period January 2014 - December 2014. - SKB-rapport 459924.

 

Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2015) Metaller i blåmusslor. Del av rapport om miljöövervakning (MSV) i Östergötlands län 2014.

 

Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2015) Vattenkemiska undersökningar i sex nyanlagda gölar samt två befintliga småvatten i Forsmark, resultat från provtagningar under perioden september 2013 – december 2014. P-xx-xx.

 

Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2015) Syreförhållanden i Björnöfjärden och Fjällsviksviken år 2014. Potentiell inverkan av språngskikt på bottenvegetationens utbredning. BalticSea2020.

 

Qvarfordt, S., Wallin, A., Borgiel, M. (2015) Inventering av vegetation och bottenfauna i nyanlagda och naturliga skogsgölar, 2014. SKB-rapport R-15-07. 

 

Qvarfordt, S., Wallin, A., Borgiel, M. (2015) Vegetationsklädda bottnar i Gävleborgs läns kustvatten - Trendövervakning 2014. Länsstyrelsen Västernorrland. Rapport nummer 2015:x.

 

Qvarfordt, S., Wallin, A., Borgiel, M. (2015) Vegetationsundersökningar i tre havsvikar, 2014. Del 1. Övervakning av växtsamhällen i åtgärdsområdet Björnöfjärden, Ingararö. BalticSea2020.

 

Qvarfordt, S., Wallin, A., Borgiel, M. (2015) Vegetationsundersökningar i tre havsvikar, 2014. Del 2. Övervakning av växtsamhällen i referensområdet Fjällsviksviken, Djurö. BalticSea2020.

 

Qvarfordt, S., Wallin, A., Borgiel, M. (2015) Vegetationsundersökningar i tre havsvikar, 2014. Del 3. Övervakning av växtsamhällen i referensområdet Skarpösundet, Vindö. BalticSea2020.

 

Qvarfordt, S., Wallin, A., Borgiel, M. (2015) Vegetationsundersökningar i tre havsvikar, 2014. Del 4. Jämförelser mellan vikarna 2011-2013. BalticSea2020.

 

Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2015) Recipientkontroll av vegetationsklädda havsbottnar i södra Hälsinglands kustvatten år 2014. Kapitel i Ljusnan-Voxnans Vattenvårdsförbunds årsrapport 2015 samt utförlig rapport tillgänglig på http://www.lvvf.se/

 

Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2015) Recipientkontroll av vegetationsklädda havsbottnar i nordöstra Hälsinglands kustvatten år 2014.

 

Qvarfordt, S., Wallin, A., Kautsky, H. (2015) Marin miljöövervakning av vegetationsklädda havsbottnar i Södermanlands skärgård år 2013. Länsstyrelsen Södermanland Rapportnr 2015:3, ISSN-nr1400-0792.

 

År 2014

 

Blomqvist, M., Wikström, SA., Carstensen, J., Qvarfordt, S., Krause-Jensen, D. (2014) Response of coastal macrophytes to pressures. WATERS Report no. 2014:2.

 

Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2014) Hydrochemical monitoring of near surface groundwater and surface waters. Results from the sampling period January 2013 - December 2013. - SKB-rapport P-xx-xx.

 

Qvarfordt, S., Wallin, A., Mörk, E., Lilliesköld Sjöö, G., Borgiel, M., Kautsky, H. (2014) Marin dykinventering av vegetationsklädda bottnar i Västernorrlands län. Vegetationsinventering och naturvärdesbedömning av fyra områden: Grundsundakusten, Omnefjärden, Hemsön samt södra Härnön. Länsstyrelsen Västernorrland. Rapport nummer 2014:1.

 

Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2014) Vegetationsklädda bottnar i Hanöbukten 2013. Kapitel i rapport: Hanöbuktens kustvattenmiljö 2013. Blekingekustens Vattenvårdsförbund och Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten.

 

Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2014) Syreförhållanden i Björnöfjärden och Fjällsviksviken år 2013. Potentiell inverkan av språngskikt på bottenvegetationens utbredning. BalticSea2020.

 

Qvarfordt, S., Wallin, A., Borgiel, M. (2014) Inventering av vegetation och bottenfauna i nyanlagda och naturliga skogsgölar, 2013. SKB-rapport P-14-03.

 

Qvarfordt, S., Wallin, A., Borgiel, M. (2014) Vegetationsundersökningar i tre havsvikar, 2013. Del 1. Övervakning av växtsamhällen i åtgärdsområdet Björnöfjärden, Ingararö. BalticSea2020.

 

Qvarfordt, S., Wallin, A., Borgiel, M. (2014) Vegetationsundersökningar i tre havsvikar, 2013. Del 2. Övervakning av växtsamhällen i referensområdet Fjällsviksviken, Djurö. BalticSea2020.

 

Qvarfordt, S., Wallin, A., Borgiel, M. (2014) Vegetationsundersökningar i tre havsvikar, 2013. Del 3. Övervakning av växtsamhällen i referensområdet Skarpösundet, Vindö. BalticSea2020.

 

Qvarfordt, S., Wallin, A., Borgiel, M. (2014) Vegetationsundersökningar i tre havsvikar, 2013. Del 4. Jämförelser mellan vikarna 2011-2013. BalticSea2020.

 

Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2014) Marin vegetationsinventering i Södermanlands skärgård år 2010. Länsstyrelsen i Södermanlands län. Rapportnr 2014:11, ISBN/ISSN-nr:1400-0792.

 

År 2013

 

Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2013) Bottensubstratkartering i undersökningsområde 157_2. SKB-rapport P-xx-xx.

 

Qvarfordt, S., Wallin, A., Borgiel, M. (2013) Undersökning av bottnar inför planerad brygga vid skärgårdsfastighet. Bedömning av påverkan på bottnarnas makrofytsamhällen. Rapport Sveriges Vattenekologer.

 

Qvarfordt, S., Wallin, A., Borgiel, M. (2013)Vattenkemiska undersökningar i fyra nyanlagda gölar samt två befintliga småvatten. SKB-rapport P-14-01.

 

Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2013) Hydrochemical monitoring of near surface groundwater and surface waters. Results from the sampling period January 2012 - December 2012. - SKB-rapport P-xx-xx.

 

Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2013) Syreförhållanden i Björnöfjärden och Fjällsviksviken år 2012. BalticSea2020.

 

Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2013) Kapitel: Transektinventering och storrutor i rapport: Hanöbuktens kustvattenmiljö 2012. Blekingekustens Vattenvårdsförbund och Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten.

 

Qvarfordt, S., Wallin, A., Borgiel, M. (2013) Inventering av vegetation och fauna i sex skogsgölar, Forsmark 2012. SKB (Svensk Kärnbränslehantering AB) – SKB-rapport P-13-06.

 

Qvarfordt, S., Wallin, A., Borgiel, M. (2013) Vegetationsundersökningar i tre havsvikar, 2012. Del 1. Uppföljning efter åtgärder i Björnöfjärden. BalticSea2020.

 

Qvarfordt, S., Wallin, A., Borgiel, M. (2013) Vegetationsundersökningar i tre havsvikar, 2012. Del 2. Uppföljning av växtsamhällen i referensområdet Fjällsviksviken, Djurö. BalticSea2020.

 

Qvarfordt, S., Wallin, A., Borgiel, M. (2013) Vegetationsundersökningar i tre havsvikar, 2012. Del 3. Uppföljning av växtsamhällen i referensområdet Skarpösundet, Vindö. BalticSea2020.

 

Qvarfordt, S., Wallin, A., Borgiel, M. (2013) Vegetationsundersökningar i tre havsvikar, 2012. Del 4. Jämförelser mellan vikarna 2011-2012. BalticSea2020.

 

Qvarfordt, S., Wallin, A., Borgiel, M. (2013) Marin miljöövervakning av vegetationsklädda havsbottnar i Östergötlands skärgård år 2012. Länsstyrelsen Östergötland.

 

Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2013) Recipientkontroll av vegetationsklädda havsbottnar i södra Hälsinglands kustvatten år 2012. Ljusnan-Voxnans vattenvårdsförbund.

 

Wallin, A, Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2013) Inventering av vegetation på bottnar i inre Bråviken. Oktober 2012. Sveriges Vattenekologer AB/ELKAB

 

Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2013) Recipientkontroll av vegetationsklädda havsbottnar i nordöstra Hälsinglands kustvatten år 2012. Kapitel i Ljusnan-Voxnans Vattenvårdsförbunds årsrapport 2013 samt utförlig rapport tillgänglig på http://www.lvvf.se/

 

År 2012

 

Blomqvist, M., Krause-Jensen, D., Olsson, P., Qvarfordt, S., Wikström, SA. (2012) Potential eutrophication indicators based on Swedish coastal macrophytes. WATERS Report no. 2012:2.

 

Qvarfordt, S., Wallin, A., Borgiel, M. (2012) Marin inventering av vegetation och fauna på havsbottnarna vid SFR, Forsmark 2012. Undersökningar inför utbyggnad av området. SKB (Svensk Kärnbränslehantering AB) – rapport.

 

Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2012) Bottenfauna i Södermanlands län 2012. Biologisk uppföljning i kalkade vatten. Länsstyrelsen Södermanlands län. Rapport Nr 2012:14.

 

Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2012) Kapitel: Transektinventering och storrutor i rapport: Hanöbuktens kustvattenmiljö 2011. Blekingekustens Vattenvårdsförbund och Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten.

 

Qvarfordt, S., Wallin, A., Borgiel, M. (2012) Vegetationens djuputbredning i viksystemen Björnöfjärden, Fjällsviksviken och Skarpösundet. Kompletterande dykundersökningar i april 2012. BalticSea2020.

 

Qvarfordt, S., Wallin, A., Borgiel, M. (2012) Inventering av vegetation på bottnar i inre Bråviken. Oktober 2011. Sveriges Vattenekologer AB/ELKAB

 

Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2012) Marin miljöövervakning av vegetationsklädda havsbottnar i Östergötlands skärgård år 2011. Länsstyrelsen Östergötland.

 

Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2012) Syremätning i Björnöfjärden och Fjällsviksviken våren 2012. BalticSea2020.

 

Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2012) Syremätning i Björnöfjärden och Fjällsviksviken sommaren 2012. BalticSea2020.

 

Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2012) Syremätning i Björnöfjärden och Fjällsviksviken hösten 2012. BalticSea2020.

 

År 2011

 

Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2011) Marin vegetationsinventering i Haninge kommun 2011. Dykundersökningar vid Kymmendö och Fåglarö. Haninge kommun.

 

Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2011) Marin vegetationsinventering i tre havsvikar. Del 1. Björnöfjärden, Ingarö. BalticSea2020.

 

Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2011) Marin vegetationsinventering i tre havsvikar. Del 2. Fjällsviksviken, Djurö. BalticSea2020.

 

Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2011) Marin vegetationsinventering i tre havsvikar. Del 3. Skarpösundet, Vindö. BalticSea2020.

 

Qvarfordt, S., Wallin, A., Borgiel, M. (2011) Marin vegetationsinventering i tre havsvikar. Del 4. Jämförelser mellan vikarna. BalticSea2020.

 

Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2011) Vegetationsinventering i inre Moranviken, Nacka kommun. Nacka kommun/Rapport till Skanska 2011-11-18.

 

Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2011) Marin inventering vid Svärdsön i Nacka kommun 2011. Undersökningar inför ett blivande naturreservat. Nacka kommun.

 

Andersson, E. Aquilonius, K. Becker, L. Borgiel, M. (2011) Site investigation SFR. Vegetation in streams in the Forsmark area. SKB P-11-18.

 

Qvarfordt, S., Fredriksson, R., Borgiel, M. (2011) Marin vegetationsinventering vid Dalarö och Muskö i Haninge kommun 2010. Haninge kommun.

 

Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2011) Inventering av vegetation på bottnar i inre Bråviken 2010. Sveriges Vattenekologer AB/ELKAB.

 

Aquilonius, K., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2011) Validation of the marine vegetation model in Forsmark. SFR-site Forsmark. SKB P-11-10.

 

Qvarfordt, S., Borgiel, M., Berg. C. (2011) Forsmark site investigation. Hydrochemical investigations in four calciferous lakes in the Forsmark area. Results from the second year of a complementary investigation in the Forsmark area. SKB P-11-47.

 

Qvarfordt, S., Johansson, G., Lilliesköld Sjöö, G., Mörk, E., Borgiel, M. (2011) Inventering av vattenväxter i tio sjöar 2010. Länsstyrelsen i Stockholms län. Februari 2011.

 

Sheppard, S., Sohlenius, G., Omberg, L.-G., Borgiel, M., Grolander, S., Nordén, S. (2011) Solid/liquid partition coefficients (Kd) and plant/soil concentration ratios (CR) for selected soils, tills and sediments at Forsmark, SKB R-11-24.

 

År 2010

 

Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2010) Marin vegetationsinventering i Stockholms skärgård 2010. Länsstyrelsen i Stockholms län.

 

Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2010) Marin miljöövervakning av vegetationsklädda havsbottnar i Östergötlands skärgård år 2010. Länsstyrelsen i Östergötlands län.

 

Blomqvist, M., Qvarfordt, S. (2010) Utbredning av bottenvegetation i gradienter längs Sveriges kust. Resultat från Naturvårdsverkets Mätkampanj 2009. Naturvårdsverket.

 

Qvarfordt, S., Borgiel, M., Wallin, A. (2010) Undersökning av bottnar vid nybyggd brygga tillhörande skärgårdsfastigheten Västerby 5:28 på Ekholmen. Bedömning av påverkan på bottnarnas makrofytsamhällen. Sveriges Vattenekologer AB.

 

Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2010) Inventering av bottenfauna i Aggerudsviken, Karlskoga kommun 2010. Sveriges Vattenekologer AB.

 

Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2010) Ankringsskador i naturhamnar. Undersökning av bottnar och makrofytsamhällen på 10 platser i Östergötlands län, 2009. Länsstyrelsen i Östergötlands län.

 

Nilsson, A-C (ed), Berg, C., Harrström, J., Jönsson, S., Thur, P., Borgiel, M., Qvarfordt, S. (2010) Hydrochemical monitoring of groundwaters and surface waters. Results from water sampling in the Forsmark area, January-December 2009. Forsmark site investigation. Svensk Kärnbränslehantering AB. SKB-rapport P-10-40.

 

Qvarfordt, S., Borgiel, M., Berg, C. (2010) Hydrochemical investigations in four calciferous lakes in the Forsmark area. Results from complementary investigations in the Forsmark area, 2008-2009. Monitering Forsmark. Svensk Kärnbränslehantering AB. SKB-rapport P-10-25.

 

År 2009

 

Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2009) Marin miljöövervakning av vegetationsklädda havsbottnar i Östergötlands skärgård år 2009. Länsstyrelsen i Östergötlands län.

 

Qvarfordt, S., Fredriksson, R., Borgiel, M. (2009) Modellering av den marina vegetationen vid Tupparna-Kalvhararna. Länsstyrelsen i Gävleborgs län. Rapport 2011:8.

 

Qvarfordt, S., Fredriksson, R., Borgiel, M. (2009) Marinbiologiska undersökningar vid Orarna i Gävlebukten, 2009. Länsstyrelsen i Gävleborgs län. Rapport 2011:4.

 

Qvarfordt, S., Fredriksson, R., Borgiel, M. (2009) Marinbiologiska undersökningar i skärgården öster om Lindön 2009. Länsstyrelsen i Gävleborgs län. Rapport 2011:6.

 

Qvarfordt, S., Fredriksson, R., Borgiel, M. (2009) Marinbiologiska undersökningar vid Eskön, Gävleborgs län, 2009. Länsstyrelsen i Gävleborgs län. Rapport 2011:5.

 

Qvarfordt, S., Johansson, G., Fredriksson, R., Borgiel, M. (2009) Marin naturinventering i naturreservaten Nämdö och Lilla Husarn 2009. Länsstyrelsen i Stockholms län.

 

Qvarfordt, S., Johansson, G., Fredriksson, R., Borgiel, M. (2009) Marin naturinventering i Järflotta naturreservat 2009. Länsstyrelsen i Stockholms län.

 

Berg, C., Harrström, J., Nilsson, A-C (ed), Nilsson, K., Borgiel, M., Qvarfordt, S. (2009) Hydrochemical monitoring of groundwaters, surface waters and precipitation. Results from water sampling in the Forsmark area, January 2008-December 2008. Forsmark site investigation. Svensk Kärnbränslehantering AB. SKB-rapport P-09-51.

 

Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2009) Marinbiologiska undersökningar i Axmar och Hilleviks-Trödjefjärden. Länsstyrelsen i Gävleborgs län. Rapport 2011:3.

 

Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2009) Basinventering av Tullviksbäckens Natura 2000-område Länsstyrelsen i Stockholms län.

 

Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2009) Basinventering i Tullgarns Natura 2000-område. Länsstyrelsen i Stockholms län.

 

Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2009) Basinventering i Sandemars Natura 2000-område. Länsstyrelsen i Stockholms län.

 

Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2009) Basinventering i Käringboda Natura 2000-område. Länsstyrelsen i Stockholms län.

 

Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2009) Basinventering i Hjälmö-Lådna naturreservat. Länsstyrelsen i Stockholms län.

 

Qvarfordt, S., Almqvist, G., Borgiel, M. (2009) Marinbiologisk inventering av Gillöga och Lilla Nassa. Länsstyrelsen i Stockholms län. Rapport 2009:08.

 

Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2009) Nämdö - Lilla Husarn. Marin undersökning och naturvärdesbedömning av djupa bottnar. Länsstyrelsen i Stockholms län. Rapport 2009:10.

 

Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2009) Gålö: Marinbiologisk undersökning och naturvärdesbedömning. Länsstyrelsen i Stockholms län. Rapport 2009:09.

 

Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2009) Inventering av vegetation på bottnar i inre Bråviken. Oktober 2008. Sveriges Vattenekologer AB.

 

År 2008

 

Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2008) Inventering av bottenfauna i Torrö naturreservat, Östergötlands skärgård. Länsstyrelsen i Östergötlands län.

 

Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2008) Nacka kommuns marina kustområde: Marinbiologisk undersökning och naturvärdesbedömning. Nacka kommun.

 

Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2008) Inventering av växt- och djurliv i Lambarfjärden, Mälaren. Sveriges Vattenekologer AB. Rapport till SWECO.

 

Qvarfordt, S., Borgiel, M., Berg, C., Nilsson, A.-C. (2008) Forsmark site investigation. Hydrochemical monitoring of near surface groundwater, surface waters and precipitation. Results from sampling in the Forsmark area, August 2007- December 2007. Svensk Kärnbränslehantering AB. SKB-rapport P-08-55.

 

Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2008) Inventering av vegetation på grunda bottnar i inre Bråviken. Sveriges Vattenekologer AB/ELKAB.

 

Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2008) Båtlivets inverkan på havsbottnarna i Stora Nassa. Länsstyrelsen i Stockholms län. Rapport 2008:05.

 

Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2008) Marin naturinventering av Stora Nassa. Länsstyrelsen i Stockholms län. Rapport 2008:04.

 

Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2008) Marin naturinventering av Nåttarö. Länsstyrelsen i Stockholms län. Rapport 2008:03.

 

Berg, C., Nilsson, A.-C., Borgiel, M. (2008) Hydrochemical monitoring of near surface groundwaters. Results from sampling of shallow soil monitoring wells, BAT pipes and private wells, summer 2006-spring 2007. Forsmark site investigation. SKB-rapport P-07-124.

 

Nilsson, A.-C., Borgiel, M. (2008) Sampling and analyses of surface waters. Results from sampling in the Forsmark area, July 2006-June 2007. Forsmark site investigation. SKB-rapport P-08-17.

 

Engdahl, A., Rådén, R., Borgiel, M., Omberg, L.-G. (2008) Chemical composition of suspended material, sediment and pore water in lakes and sea bays. Oskarshamn and Forsmark site investigation. SKB-rapport P-08-81

 

År 2007

 

Nilsson, A.-C., Borgiel, M. (2007) Sampling and analyses of surface waters. Results from sampling in the Forsmark area, July 2005 - June 2006. Forsmark site investigation. SKB-rapport P-07-95.

 

Borgiel, M. (2007) Marinbiologisk kartläggning och naturvärdesbedömning av Rassa vikar. Länsstyrelsen Stockholms län. Rapport 2007:2. ISBN/ISSN-nr: 91-7281-244-3 

 

År 2006

 

Berg, C., Nilsson, A.-C., Borgiel, M. (2006) Hydrochemical monitoring of near surface groundwaters. Results from sampling of five shallow soil monitoring wells, one BAT pipe and three private wells, July 2005-April 2006. Forsmark site investigation. SKB-rapport P-06-304.

 

Borgiel, M., Skarp, J., Karlsson, S. (2006) Measurement of phytobenthic production and respiration in shallow bays and shores in the Öregrundsgrepen area, Bothnian Sea. Results from measurements 2006. Forsmark site investigation. SKB-rapport P-06-252.

 

Borgiel, M. (2006) Inventering av vattenvegetation och bottenfauna i Norviksfjärden med närområde, Nynäshamns kommun SVEAB R-06-10-02. Stockholms Hamn AB/SWECO.

 

Borgiel, M. (2006) Biologiska och sedimentkemiska undersökningar i Forssjösjön Katrineholm. SVEAB R-06-03-16. Vägverket.

 

Borgiel, M. (2006) Biologiska undersökningar i Forssjösjön Katrineholm,Vattenvegetation. SVEAB R-06-06-26. Vägverket.

 

Borgiel, M. (2006) Sediment och vattenkemiska undersökningar i Forssjösjön Katrineholm SVEAB R-06-09-04. Vägverket.

 

År 2005

 

Nilsson, A.-C., Borgiel, M. (2005) Sampling and analyses of surface waters. Results from sampling in the Forsmark area, March 2004-June 2005. Forsmark site investigation. SKB-rapport P-05-274.

 

Nilsson, A.-C., Borgiel, M. (2005) Sampling and analyses of near surface groundwaters. Results from sampling of shallow soil monitoring wells, BAT pipes, a natural spring and private wells, May 2003-April 2005. Forsmark site investigation. SKB-rapport P-05-171.

 

Borgiel, M. (2005) Benthic vegetation, plant associated macrofauna and benthic macrofauna in shallow bays and shores in the Grepen area, Bothnian Sea. Results from sampling 2004. Forsmark site investigation. SKB-rapport P-05-135.

 

Hounonen, R., Borgiel, M. (2005) Sampling of phyto- and zooplankton in sea water. Abundances and carbon biomasses. Forsmark site investigation. SKB-rapport P-05-72.

 

Borgiel, M. (2005) Inventering av bottenfauna i Östergötlands skärgård. Länsstyrelsen Östergötland, rapport nr: SVEAB R-05-12-05.

 

År 2004

 

Nilsson, A.-C., Borgiel, M. (2004) Sampling and analyses of surface waters. Results from sampling in the Forsmark area, March 2003 to March 2004. Forsmark site investigation. SKB-rapport P-04-146.

 

Borgiel, M. (2004) Sampling and analyses of brackish water phytobentic plant and animal communities in the Grepen area. A method study. SKB-rapport P-04-82.

 

Borgiel, M. (2004) Sampling of freshwater fish. Forsmark site investigation. SKB-rapport P-04-06.

 

Borgiel, M. (2004) Sampling and analyses of surface sediment in lakes and shallow bays. Forsmark site investigation. SKB-rapport P-04-05.

 

Borgiel.M (2004) Metodik för provtagning av ekologiska parametrar i sjöar och vattendrag. Svensk Kärnbränsle Hantering AB. PIR-04-06.

 

År 2003

 

Nilsson, A.-C., Karlsson, S., Borgiel, M. (2003) Sampling and analyses of surface waters. Results from sampling in the Forsmark area, March 2002 to March 2003. Forsmark site investigations.. SKB-rapport P-03-27.

 

Borgiel, M. (2003) Makroskopiska organismers förekomst i sedimentprov. En översiktlig artbestämning av makroskopiska organismer. SKB-rapport P-03-67.

 

År 2000

 

Borgiel.M. (2000) Fytobentalundersökning av Makroalger. Motala ströms vattenvårdsförbund, Recipientkontroll 2000. ELK AB.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA