Företaget

Sveriges Vattenekologer har varit verksamt som ett oberoende konsultföretag inom natur- och miljövårdsområdet sedan 1998. Företagsnamnet Sveriges Vattenekologer AB registrerades år 2003 när den enskilda firman Mytilus ombildades till aktiebolag. Företaget har för närvarande tre fast anställda och vid behov även projektanställd personal.

Våra medarbetare har akademisk utbildning inom biologi och kemi med olika specialinriktningar inom bland annat limnologi, brackvattensekologi, marinbiologi och GIS. Därtill har vi ett brett kontaktnät med specialkompetens från forskarvärlden.

Sveriges Vattenekologer har undersökt Sveriges kuster från Bottenviken till Västkusten och undersökt hundratals sjöar och vattendrag genom åren. Vår styrka är att vi gör fullständiga undersökningar från planering, provtagning och analyser till sammanställning, utvärdering och rapportering.

Bland våra kunder finns privata företag, universitet, institutioner och myndigheter som ställer mycket höga krav på kompetens och kvalitet.

Vi lämnar gärna referenser!

Verksamhetsområden

Personal

Miljöpolicy

Kvalitetssäkring

Informationsblad

En tidig morgon på vinterprovtagning.
En tidig morgon på vinterprovtagning.
Dropvideofilmning i hyttbåten.
Dropvideofilmning i hyttbåten.