Personal

Vattenekologerna Micke Borgiel och Susanne Qvarfordt har lång erfarenhet från en mängd projekt och uppdrag i Östersjön, på Västkusten, i sjöar och rinnande vatten samt grundvattenundersökningar. Tillsammans har Micke och Sussi en gedigen och bred kunskap om provtagningsmetodik, Östersjöns bottensamhällen, flora och fauna i sötvatten samt grund- och ytvattnets hydrokemi.

Övriga medarbetare är Lotta Borgiel, Mats Gunnarsson och Hans Kautsky.

 

Sussi på väg upp efter snorklingsarbete.
Sussi på väg upp efter snorklingsarbete.
Micke

Micke Borgiel

   VD

   Fil. mag. i biologi med inriktning på miljövård, marinekologi och limnologi

   Dykare, yrkescertifikat S30

   Dykledare, S30

   Pilot

Micke har arbetat med inventeringar och provtagningar i vattenmiljöer (sjö, hav, yt- och grundvatten) sedan 1990. Med 10 års erfarenhet i bagaget startade Micke en egen firma år 1998 som sedan ombildades till aktiebolaget Sveriges Vattenekologer. Micke är även pilot och flyger företagets provtagningsflygplan.

Sussi

Susanne Qvarfordt

   Fil. dr i Marin- och Brackvattensekologi

   Dykare, yrkescertifikat S30

   Dykledare, S30

   Skeppare (Fartygsbefälsexamen klass VIII)

Sussi började på Sveriges Vattenekologer 2007. Tidigare erfarenhet inkluderar en doktorsavhandling om Östersjöns makroalgsamhällen år 2006 och marinbiologiska dykeriuppdrag inom diverse projekt sedan år 2000.

lotta 1

Lotta Borgiel

   Fältassistent

   Provtagare, certifierad

   Ekonom

Lotta har varit med sedan starten och sköter företagets ekonomi och administration. På senare år även provtagning i hav, rinnande vatten och grundvatten.

MatsG (2)

Mats Gunnarsson

  Dykare, yrkescertifikat A40

  Dykledare, S30

  Skeppare A

Mats har jobbat med dykning i olika former sedan 1990-talet. Hjälper Sveriges Vattenekologer med dykarbeten och dykledning.

Hasse (2)

Hans Kautsky

  Fil. dr i zoologi

  Skeppare B

  Fotograf

Hasse är tidigare universitetslektor och har arbetat med vegetation i havet, både som forskare och konsult, sedan 1970-talet. Bedriver idag omfattande fotografering både ovan och under vattnet, håller föredrag och framställer undervisningsmaterial. Hasse hjälper vattenekologerna med fältprovtagning och fungerar även som bollplank och resurs  med sina mångåriga expertkunskaper inom sitt forskningsområde.