Rapporter och publikationer

År 2023

Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2023) Övervakning av syreförhållanden i en havsvik efter åtgärder mot övergödning - resultat från åtgärdsområdet Björnöfjärden och referensområdet Fjällsviksviken, 2011–2022. Slutrapport till kustzonsprojektet Levande kust, BalticSea2020.

Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2023) Vegetationsklädda bottnar i Gävleborgs läns kustvatten – Trendövervakning 2022. Länsstyrelsen Gävleborg.

Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2023) Vegetationsundersökningar efter åtgärder mot övergödning - resultat från åtgärdsområdet Björnöfjärden och referensområdet Fjällsviksviken, 2011–2022. Slutrapport till kustzonsprojektet Levande kust, BalticSea2020.

Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2023) Vegetationsundersökningar i havet utanför Slite 2021–2022. En del av förundersökningarna inför Cementas planerade verksamhet i havet utanför Slite, Gotland. Rapport till uppdragsgivare.

Sagerman, J., Qvarfordt, S., Wibjörn, C. (2023) Bojar mot ankringsskador – naturvårdsinsats för havets ängar. Artikel i rapporten Svealandskusten 2023 som ges ut av Svealands kustvattenvårdsförbund. Sidor 20–21. ISBN 978-91-987871-1-5.

 

År 2022

Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2022) Marinbiologiska inventeringar i Nämdöskärgården - Dykinventering av vegetationsklädda hårdbottnar. Länsstyrelsen Stockholm.

Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2022) Bottenkartering i Forsmarks hamn 2022. Rapport till Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB.

Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2022) Projekt Kolkajen: Dykinventering av vegetationsklädda bottnar kring en planerad dumpningsplats i Höggarnsfjärden. Rapport till uppdragsgivare.

Borgiel, M., Qvarfordt, S. (2022) Arkivprovtagning av sediment och vegetation. Rapport till Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB.

Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2022) Hydrokemisk övervakning av ytnära grundvatten, ytvatten och gölar. Resultat från provtagningsperioden januari-december 2021. Rapport till Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB.

Sagerman, J., Wibjörn, C., Qvarfordt, S. (2022) Bojar mot ankringsskador – en aktiv naturvårdsinsats för havets ängar. En artikel i Dagens natur, Artdatabanken, SLU.

 

År 2021

Qvarfordt, S., Wallin, A., Borgiel, M. (2021) Marin vegetationsinventering i tre skyddade områden i Sundsvalls kommun. Dyk- och snorkelinventering i naturreservaten Salen, Stornäset och Långharsholmen, 2020 och 2021. Länsstyrelsen Västernorrland. Publikation nr 20XX:X

Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2021) Marin vegetationsinventering i Luleå skärgård 2020. Länsstyrelsen Norrbotten.

Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2021) Syreförhållanden i Björnöfjärden och Fjällsviksviken år 2020. BalticSea2020.

Qvarfordt, S., Borgiel, M., Wallin, A (2021) Vegetationsundersökningar i två havsvikar 2011-2020 – resultat från åtgärdsområdet Björnöfjärden och referensområdet Fjällsviksviken. BalticSea2020.

 

År 2020

Qvarfordt, S., Borgiel, M., Wallin, A (2020) Vegetationsklädda bottnar i Gävleborgs läns kustvatten – Trendövervakning 2020. Länsstyrelsen Gävleborg.

Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2020) Bottenvegetationsinventering och naturvärdesbedömning i Enångersfjärden och Njutångersfjärden. Länsstyrelsen i Gävleborgs län.

Qvarfordt, S., Borgiel, M., Wallin, A (2020) Bottenkartering utanför Vegakontoret samt i kylvattenkanalen. SKB-rapport.

Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2020) Vattenkemiska undersökningar i sex nyanlagda gölar samt två befintliga småvatten i Forsmark. Resultat från provtagningar under perioden januari till december 2019. SKB-rapport XX.

Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2020) Hydrochemical monitoring of near surface groundwater and surface waters. Results from the sampling period January - December 2019. SKB-rapport XX.

Kautsky, L., Qvarfordt, S., Schagerström, E. (2020) Restaurering av blåstångssamhällen i Östersjön. 60 sidor. ISBN 978-91-982382-3-5.

Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2020) Marin vegetationsinventering i Luleå och Kalix 2019. Länsstyrelsen Norrbotten.

Qvarfordt, S., Borgiel, M., D’Agata C., Wallin, A (2020) Vegetationsklädda bottnar i Gävleborgs läns kustvatten – Trendövervakning 2019. Länsstyrelsen Gävleborg.

Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2020) Syreförhållanden i Björnöfjärden och Fjällsviksviken åren 2018-2019. BalticSea2020.

Qvarfordt, S., Borgiel, M., Wallin, A (2020) Vegetationsundersökningar i två havsvikar 2011-2019 – resultat från åtgärdsområdet Björnöfjärden och referensområdet Fjällsviksviken. BalticSea2020.

 

År 2019

Qvarfordt, S., Wallin, A., Borgiel, M. (2019) Vegetationsinventering av tolv grunda vikar i Höga kusten år 2018-2019. Länsstyrelsen i Västernorrland.

Larsson P., Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2019) Grunda vikar – undersökning av makrofyter och bottenfauna längs Västerbottenskusten. Pelagia nature & environment AB tillsammans med Sveriges Vattenekologer AB på uppdrag av Länsstyrelsen i Västerbotten.

Qvarfordt, S., Borgiel, M., D’Agata C., Wallin, A (2019) Inventering av bottenvegetation vid Gålö i Stockholms södra skärgård, år 2019. Rapport till Skärgårdsstiftelsen.

Borgiel, M., Qvarfordt, S., Wallin, A (2019) Mätning av ytvattentemperatur i gölar i Forsmark 2019. SKB-rapport.

Qvarfordt, S., Borgiel, M., Edlund J. (2019) Inventering av bottenvegetation i tre områden i Arkösund. Norrköpings kommun.

Qvarfordt, S., Borgiel, M., D’Agata C., Wallin, A (2019) Inventering av bottenvegetation vid Nåttarö i Stockholms södra skärgård, år 2019. Rapport till Skärgårdsstiftelsen.

Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2019) Recipientkontroll av vegetationsklädda havsbottnar i södra Hälsinglands kustvatten år 2018. Rapport till Ljusnan Voxnans vattenvårdsförbund.

Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2019) Marin vegetationsinventering i Haparanda skärgård 2018. Länsstyrelsen Norrbotten.

Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2019) Marin vegetationsinventering i Råneå och Kalix 2018. Länsstyrelsen Norrbotten.

Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2019) Inventering av vegetation i nyanlagda och naturliga gölar, Forsmark 2018. SKB-rapport P-19-04.

Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2019) Vattenkemiska undersökningar i sex nyanlagda gölar samt två befintliga småvatten i Forsmark. Resultat från provtagningar under perioden januari till december 2018. SKB-rapport XX.

Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2019) Hydrochemical monitoring of near surface groundwater and surface waters. Results from the sampling period January - December 2018. SKB-rapport XX.

*Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2019) Biotopkartering i två södermanländska vattendrag 2019. Flodaån-Ramstaån och Vadsbroån. Länsstyrelsen Södermanland.

 

År 2018

Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2018) Inventering av marina naturvärden i Sandfjärden 2018. Länsstyrelsen Östergötland.

Qvarfordt, S., Fransson, K., Wallin, A., Bergqvist J., Borgiel, M., Norlinder, E., Ahlsén, J. (2018) Marin inventering av naturvärden vid Järkö-Ornö och Uttorp 2018. Länsstyrelsen Blekinge län.

Qvarfordt, S., Bergqvist J., Wallin, A., Fransson, K., Borgiel, M., Norlinder, E., Ahlsén, J. (2018) Marin inventering av naturvärden vid Flakskär - Kållefjärden 2018. Länsstyrelsen Blekinge län.

Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2018) Inventering av vegetationsklädda havsbottnar och mjukbottenfauna i Vaxholm 2018. Rapport till ÅF och E.ON.

Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2018) Hydrochemical monitoring of near surface groundwater and surface waters. Results from the sampling period January - December 2017. SKB-rapport XX.

Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2018) Vattenkemiska undersökningar i sex nyanlagda gölar samt två befintliga småvatten i Forsmark. Resultat från provtagningar under perioden januari till december 2017. SKB-rapport XX.

Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2018) Inventering av vegetation i nyanlagda och naturliga gölar, Forsmark 2017. SKB-rapport P-18-03.

Qvarfordt, S., Wallin, A., Borgiel, M. (2018) Vegetationsundersökningar i två havsvikar, 2017. Del 1. Övervakning av växtsamhällen i åtgärdsområdet Björnöfjärden, Ingarö. BalticSea2020.

Qvarfordt, S., Wallin, A., Borgiel, M. (2018) Vegetationsundersökningar i två havsvikar, 2017. Del 2. Övervakning av växtsamhällen i referensområdet Fjällsviksviken, Djurö. BalticSea2020.

Qvarfordt, S., Wallin, A., Borgiel, M. (2018) Vegetationsundersökningar i två havsvikar, 2017. Del 3. Jämförelser mellan åtgärdsområdet Björnöfjärden och referensområdet Fjällsviksviken 2011–2017. BalticSea2020.

Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2018) Syreförhållanden i Björnöfjärden och Fjällsviksviken år 2017. BalticSea2020.

Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2018) Metaller och organiska miljögifter i blåmusslor. Del av rapport om miljöövervakning (MSV) i Östergötlands län 2017.

 

År 2017

Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M., Mörk E. (2017) Småsvalting i Haparanda skärgård 2017. Inventering av bottenvegetation i åtta grunda vikar på Sandskär och Seskar-Furö. Länsstyrelsen Norrbotten.

Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2017) Marin vegetationsinventering i Norrbottens län 2017. Dykinventering i Råneå och Haparanda skärgårdar. Länsstyrelsen Norrbotten.

Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2017) Inventering av marina naturvärden vid yttre Häradsskär 2017. Länsstyrelsen Östergötland.

Wallin, A., Borgiel, M., Qvarfordt, S. (2017) Biotopkartering i tre södermanländska vattendrag 2017. Laketorpsån, Långsjöbäcken och Tandlaån. Länsstyrelsen Södermanland.

Qvarfordt, S., Wallin, A., Borgiel, M. (2017) Vegetationsinventering av tio grunda vikar i Höga kusten år 2017. Länsstyrelsen i Västernorrland.

Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2017) Hydrochemical monitoring of near surface groundwater and surface waters. Results from the sampling period January - December 2016. SKB-rapport XX.

Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2017) Vattenkemiska undersökningar i sex nyanlagda gölar samt två befintliga småvatten i Forsmark. Resultat från provtagningar under perioden januari till december 2016. SKB-rapport XX.

 Borgiel, M., Wallin, A., Qvarfordt, S. (2017) Mätning av ytvattentemperatur i gölar i Forsmark, 2016. SKB-rapport P-17-01.

Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2017) Recipientkontroll av vegetationsklädda havsbottnar i södra Hälsinglands kustvatten år 2016. Rapport till Ljusnan Voxnans vattenvårdsförbund.

Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2017) Inventering av vegetation i nyanlagda och naturliga gölar, Forsmark 2016. SKB-rapport P-17-09.

 Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2017) Syreförhållanden i Björnöfjärden och Fjällsviksviken år 2016. BalticSea2020.

Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2017) Vegetationsklädda bottnar i Hanöbukten 2016 - Transektinventering och inventering i storrutor. Kapitel i rapport: Hanöbuktens kustvattenmiljö 2016. Blekingekustens Vattenvårdsförbund. Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten. Sveriges Vattenekologer AB/Medins Biologi.

Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2017) Marin vegetationsinventering i Norrbottens län 2016. Dykinventering i Piteå, Luleå och Haparanda skärgård. Länsstyrelsen Norrbotten. Rapport nummer 201x:x.

Wallin, A., Qvarfordt, S., Mörk E., Borgiel, M. (2017) Marin vegetationsinventering i Norrbottens län 2016. Grunda vikar, snorkelinventering och dropvideo i Haparanda skärgård. Länsstyrelsen Norrbotten. Rapport nummer 201x:x.

Qvarfordt, S., Wallin, A., Borgiel, M. (2017) Vegetationsundersökningar i två havsvikar, 2016. Del 1. Övervakning av växtsamhällen i åtgärdsområdet Björnöfjärden, Ingarö. BalticSea2020.

Qvarfordt, S., Wallin, A., Borgiel, M. (2017) Vegetationsundersökningar i två havsvikar, 2016. Del 2. Övervakning av växtsamhällen i referensområdet Fjällsviksviken, Djurö. BalticSea2020.

Qvarfordt, S., Wallin, A., Borgiel, M. (2017) Vegetationsundersökningar i två havsvikar, 2016. Del 3. Jämförelser mellan åtgärdsområdet Björnöfjärden och referensområdet Fjällsviksviken 2011–2016. BalticSea2020.

Borgiel, M., Wallin, A., Qvarfordt, S. (2017) Bottenfauna och groddjur i Sandtorps dammar år 2016. Undersökningar inför planerade förändringar i dammarnas närmiljö. Rapport till Norrköpings kommun 2017.

 

År 2016

Qvarfordt, S., Borgiel, M., Wallin, A. (2016) Marin dykundersökning av vegetationsklädda bottnar i Västernorrlands län 2016.Vegetationsinventering och naturvärdesbedömning av Byviken och Lerviken söder om Härnösand. Länsstyrelsen Västernorrland. Rapport nummer 201x:x.

Qvarfordt, S., Wallin, A., Borgiel, M. (2016) Dykinventering av vegetationsklädda hårdbottnar vid Svenska Högarna 2016. Länsstyrelsen Stockholm. Rapport nummer 201x:x.

Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2016) Inventering av marina naturvärden vid Vikasgrunden 2016. Länsstyrelsen Östergötland. Rapport nummer 201x:x.

Schagerström, E., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2016) Inventering av stormusslor i Nyköpingsån. Rapport Sveriges Vattenekologer AB.

Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2016) Vegetationsklädda bottnar i Hanöbukten 2015 - Transektinventering och inventering i storrutor. Kapitel i rapport: Hanöbuktens kustvattenmiljö 2014. Blekingekustens Vattenvårdsförbund. Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten. Sveriges Vattenekologer AB/Medins Biologi.

Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2016) Hydrochemical monitoring of near surface groundwater and surface waters. Results from the sampling period January - December 2015. SKB-rapport XX.

Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2016) Vattenkemiska undersökningar i sex nyanlagda gölar samt två befintliga småvatten i Forsmark. Resultat från provtagningar under perioden januari till december 2015. SKB-rapport XX.

Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2016) Marin inventering vid Svärdsön i Nacka kommun 2015. Rapport till Nacka kommun 2016-02-29. 

Wikström, SA., Blomqvist, M., Qvarfordt, S., Nyström Sandman, A. (2016) Response of macrophyte indicators to natural and anthropogenic gradients in two coastal areas of Sweden. WATERS Report no. 2016:1.

Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2016) Inventering av vegetation och bottenfauna i nyanlagda och naturliga skogsgölar, 2015. SKB-rapport R-16-03. 

Qvarfordt, S., Wallin, A., Borgiel, M. (2016) Vegetationsundersökningar i tre havsvikar, 2015. Del 1. Övervakning av växtsamhällen i åtgärdsområdet Björnöfjärden, Ingararö. BalticSea2020.

Qvarfordt, S., Wallin, A., Borgiel, M. (2016) Vegetationsundersökningar i tre havsvikar, 2015. Del 2. Övervakning av växtsamhällen i referensområdet Fjällsviksviken, Djurö. BalticSea2020.

Qvarfordt, S., Wallin, A., Borgiel, M. (2016) Vegetationsundersökningar i tre havsvikar, 2015. Del 3. Övervakning av växtsamhällen i referensområdet Skarpösundet, Vindö. BalticSea2020.

Qvarfordt, S., Wallin, A., Borgiel, M. (2016) Vegetationsundersökningar i tre havsvikar, 2015. Del 4. Jämförelser mellan vikarna 2011-2013. BalticSea2020.

Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2016) Syreförhållanden i Björnöfjärden och Fjällsviksviken år 2015. BalticSea2020.

 

År 2015

Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2015) Inventering av marina naturvärden i yttre delen av S:t Anna, Östergötlands län. Länsstyrelsen Östergötland. Rapport nummer 201x:x.

Qvarfordt S., Wallin A., Hansen J., Schagerström E., Borgiel M., Kautsky L., Wikström S. (2015) Restaurering av vegetationsklädda bottnar i åtgärdsviken Björnöfjärden. BalticSea2020.

Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2015) Vegetationsklädda bottnar i Hanöbukten 2013. Kapitel i rapport: Hanöbuktens kustvattenmiljö 2014. Blekingekustens Vattenvårdsförbund. Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten. Sveriges Vattenekologer AB/Medins Biologi.

Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2015) Hydrochemical monitoring of near surface groundwater and surface waters. Results from the sampling period January 2014 - December 2014. - SKB-rapport 459924.

Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2015) Metaller i blåmusslor. Del av rapport om miljöövervakning (MSV) i Östergötlands län 2014.

Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2015) Vattenkemiska undersökningar i sex nyanlagda gölar samt två befintliga småvatten i Forsmark, resultat från provtagningar under perioden september 2013 – december 2014. P-xx-xx.

Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2015) Syreförhållanden i Björnöfjärden och Fjällsviksviken år 2014. Potentiell inverkan av språngskikt på bottenvegetationens utbredning. BalticSea2020.

Qvarfordt, S., Wallin, A., Borgiel, M. (2015) Inventering av vegetation och bottenfauna i nyanlagda och naturliga skogsgölar, 2014. SKB-rapport R-15-07. 

Qvarfordt, S., Wallin, A., Borgiel, M. (2015) Vegetationsklädda bottnar i Gävleborgs läns kustvatten - Trendövervakning 2014. Länsstyrelsen Västernorrland. Rapport nummer 2015:x.

Qvarfordt, S., Wallin, A., Borgiel, M. (2015) Vegetationsundersökningar i tre havsvikar, 2014. Del 1. Övervakning av växtsamhällen i åtgärdsområdet Björnöfjärden, Ingararö. BalticSea2020.

Qvarfordt, S., Wallin, A., Borgiel, M. (2015) Vegetationsundersökningar i tre havsvikar, 2014. Del 2. Övervakning av växtsamhällen i referensområdet Fjällsviksviken, Djurö. BalticSea2020.

Qvarfordt, S., Wallin, A., Borgiel, M. (2015) Vegetationsundersökningar i tre havsvikar, 2014. Del 3. Övervakning av växtsamhällen i referensområdet Skarpösundet, Vindö. BalticSea2020.

Qvarfordt, S., Wallin, A., Borgiel, M. (2015) Vegetationsundersökningar i tre havsvikar, 2014. Del 4. Jämförelser mellan vikarna 2011-2013. BalticSea2020.

Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2015) Recipientkontroll av vegetationsklädda havsbottnar i södra Hälsinglands kustvatten år 2014. Kapitel i Ljusnan-Voxnans Vattenvårdsförbunds årsrapport 2015 samt utförlig rapport tillgänglig på http://www.lvvf.se/

Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2015) Recipientkontroll av vegetationsklädda havsbottnar i nordöstra Hälsinglands kustvatten år 2014.

Qvarfordt, S., Wallin, A., Kautsky, H. (2015) Marin miljöövervakning av vegetationsklädda havsbottnar i Södermanlands skärgård år 2013. Länsstyrelsen Södermanland Rapportnr 2015:3, ISSN-nr1400-0792.

 

År 2014

Blomqvist, M., Wikström, SA., Carstensen, J., Qvarfordt, S., Krause-Jensen, D. (2014) Response of coastal macrophytes to pressures. WATERS Report no. 2014:2.

Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2014) Hydrochemical monitoring of near surface groundwater and surface waters. Results from the sampling period January 2013 - December 2013. - SKB-rapport P-xx-xx.

Qvarfordt, S., Wallin, A., Mörk, E., Lilliesköld Sjöö, G., Borgiel, M., Kautsky, H. (2014) Marin dykinventering av vegetationsklädda bottnar i Västernorrlands län. Vegetationsinventering och naturvärdesbedömning av fyra områden: Grundsundakusten, Omnefjärden, Hemsön samt södra Härnön. Länsstyrelsen Västernorrland. Rapport nummer 2014:1.

Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2014) Vegetationsklädda bottnar i Hanöbukten 2013. Kapitel i rapport: Hanöbuktens kustvattenmiljö 2013. Blekingekustens Vattenvårdsförbund och Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten.

Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2014) Syreförhållanden i Björnöfjärden och Fjällsviksviken år 2013. Potentiell inverkan av språngskikt på bottenvegetationens utbredning. BalticSea2020.

Qvarfordt, S., Wallin, A., Borgiel, M. (2014) Inventering av vegetation och bottenfauna i nyanlagda och naturliga skogsgölar, 2013. SKB-rapport P-14-03.

Qvarfordt, S., Wallin, A., Borgiel, M. (2014) Vegetationsundersökningar i tre havsvikar, 2013. Del 1. Övervakning av växtsamhällen i åtgärdsområdet Björnöfjärden, Ingararö. BalticSea2020.

Qvarfordt, S., Wallin, A., Borgiel, M. (2014) Vegetationsundersökningar i tre havsvikar, 2013. Del 2. Övervakning av växtsamhällen i referensområdet Fjällsviksviken, Djurö. BalticSea2020.

Qvarfordt, S., Wallin, A., Borgiel, M. (2014) Vegetationsundersökningar i tre havsvikar, 2013. Del 3. Övervakning av växtsamhällen i referensområdet Skarpösundet, Vindö. BalticSea2020.

Qvarfordt, S., Wallin, A., Borgiel, M. (2014) Vegetationsundersökningar i tre havsvikar, 2013. Del 4. Jämförelser mellan vikarna 2011-2013. BalticSea2020.

Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2014) Marin vegetationsinventering i Södermanlands skärgård år 2010. Länsstyrelsen i Södermanlands län. Rapportnr 2014:11, ISBN/ISSN-nr:1400-0792.

 

År 2013

Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2013) Bottensubstratkartering i undersökningsområde 157_2. SKB-rapport P-xx-xx.

Qvarfordt, S., Wallin, A., Borgiel, M. (2013) Undersökning av bottnar inför planerad brygga vid skärgårdsfastighet. Bedömning av påverkan på bottnarnas makrofytsamhällen. Rapport Sveriges Vattenekologer.

Qvarfordt, S., Wallin, A., Borgiel, M. (2013)Vattenkemiska undersökningar i fyra nyanlagda gölar samt två befintliga småvatten. SKB-rapport P-14-01.

Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2013) Hydrochemical monitoring of near surface groundwater and surface waters. Results from the sampling period January 2012 - December 2012. - SKB-rapport P-xx-xx.

Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2013) Syreförhållanden i Björnöfjärden och Fjällsviksviken år 2012. BalticSea2020.

Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2013) Kapitel: Transektinventering och storrutor i rapport: Hanöbuktens kustvattenmiljö 2012. Blekingekustens Vattenvårdsförbund och Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten.

Qvarfordt, S., Wallin, A., Borgiel, M. (2013) Inventering av vegetation och fauna i sex skogsgölar, Forsmark 2012. SKB (Svensk Kärnbränslehantering AB) – SKB-rapport P-13-06.

Qvarfordt, S., Wallin, A., Borgiel, M. (2013) Vegetationsundersökningar i tre havsvikar, 2012. Del 1. Uppföljning efter åtgärder i Björnöfjärden. BalticSea2020.

Qvarfordt, S., Wallin, A., Borgiel, M. (2013) Vegetationsundersökningar i tre havsvikar, 2012. Del 2. Uppföljning av växtsamhällen i referensområdet Fjällsviksviken, Djurö. BalticSea2020.

Qvarfordt, S., Wallin, A., Borgiel, M. (2013) Vegetationsundersökningar i tre havsvikar, 2012. Del 3. Uppföljning av växtsamhällen i referensområdet Skarpösundet, Vindö. BalticSea2020.

Qvarfordt, S., Wallin, A., Borgiel, M. (2013) Vegetationsundersökningar i tre havsvikar, 2012. Del 4. Jämförelser mellan vikarna 2011-2012. BalticSea2020.

Qvarfordt, S., Wallin, A., Borgiel, M. (2013) Marin miljöövervakning av vegetationsklädda havsbottnar i Östergötlands skärgård år 2012. Länsstyrelsen Östergötland.

Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2013) Recipientkontroll av vegetationsklädda havsbottnar i södra Hälsinglands kustvatten år 2012. Ljusnan-Voxnans vattenvårdsförbund.

Wallin, A, Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2013) Inventering av vegetation på bottnar i inre Bråviken. Oktober 2012. Sveriges Vattenekologer AB/ELKAB

Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2013) Recipientkontroll av vegetationsklädda havsbottnar i nordöstra Hälsinglands kustvatten år 2012. Kapitel i Ljusnan-Voxnans Vattenvårdsförbunds årsrapport 2013 samt utförlig rapport tillgänglig på http://www.lvvf.se/

 

År 2012

Blomqvist, M., Krause-Jensen, D., Olsson, P., Qvarfordt, S., Wikström, SA. (2012) Potential eutrophication indicators based on Swedish coastal macrophytes. WATERS Report no. 2012:2.

Qvarfordt, S., Wallin, A., Borgiel, M. (2012) Marin inventering av vegetation och fauna på havsbottnarna vid SFR, Forsmark 2012. Undersökningar inför utbyggnad av området. SKB (Svensk Kärnbränslehantering AB) – rapport.

Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2012) Bottenfauna i Södermanlands län 2012. Biologisk uppföljning i kalkade vatten. Länsstyrelsen Södermanlands län. Rapport Nr 2012:14.

Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2012) Kapitel: Transektinventering och storrutor i rapport: Hanöbuktens kustvattenmiljö 2011. Blekingekustens Vattenvårdsförbund och Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten.

Qvarfordt, S., Wallin, A., Borgiel, M. (2012) Vegetationens djuputbredning i viksystemen Björnöfjärden, Fjällsviksviken och Skarpösundet. Kompletterande dykundersökningar i april 2012. BalticSea2020.

Qvarfordt, S., Wallin, A., Borgiel, M. (2012) Inventering av vegetation på bottnar i inre Bråviken. Oktober 2011. Sveriges Vattenekologer AB/ELKAB

Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2012) Marin miljöövervakning av vegetationsklädda havsbottnar i Östergötlands skärgård år 2011. Länsstyrelsen Östergötland.

Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2012) Syremätning i Björnöfjärden och Fjällsviksviken våren 2012. BalticSea2020.

Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2012) Syremätning i Björnöfjärden och Fjällsviksviken sommaren 2012. BalticSea2020.

Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2012) Syremätning i Björnöfjärden och Fjällsviksviken hösten 2012. BalticSea2020.

 

År 2011

Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2011) Marin vegetationsinventering i Haninge kommun 2011. Dykundersökningar vid Kymmendö och Fåglarö. Haninge kommun.

Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2011) Marin vegetationsinventering i tre havsvikar. Del 1. Björnöfjärden, Ingarö. BalticSea2020.

Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2011) Marin vegetationsinventering i tre havsvikar. Del 2. Fjällsviksviken, Djurö. BalticSea2020.

Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2011) Marin vegetationsinventering i tre havsvikar. Del 3. Skarpösundet, Vindö. BalticSea2020.

Qvarfordt, S., Wallin, A., Borgiel, M. (2011) Marin vegetationsinventering i tre havsvikar. Del 4. Jämförelser mellan vikarna. BalticSea2020.

Wallin, A., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2011) Vegetationsinventering i inre Moranviken, Nacka kommun. Nacka kommun/Rapport till Skanska 2011-11-18.

Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2011) Marin inventering vid Svärdsön i Nacka kommun 2011. Undersökningar inför ett blivande naturreservat. Nacka kommun.

Andersson, E. Aquilonius, K. Becker, L. Borgiel, M. (2011) Site investigation SFR. Vegetation in streams in the Forsmark area. SKB P-11-18.

Qvarfordt, S., Fredriksson, R., Borgiel, M. (2011) Marin vegetationsinventering vid Dalarö och Muskö i Haninge kommun 2010. Haninge kommun.

Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2011) Inventering av vegetation på bottnar i inre Bråviken 2010. Sveriges Vattenekologer AB/ELKAB.

Aquilonius, K., Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2011) Validation of the marine vegetation model in Forsmark. SFR-site Forsmark. SKB P-11-10.

Qvarfordt, S., Borgiel, M., Berg. C. (2011) Forsmark site investigation. Hydrochemical investigations in four calciferous lakes in the Forsmark area. Results from the second year of a complementary investigation in the Forsmark area. SKB P-11-47.

Qvarfordt, S., Johansson, G., Lilliesköld Sjöö, G., Mörk, E., Borgiel, M. (2011) Inventering av vattenväxter i tio sjöar 2010. Länsstyrelsen i Stockholms län. Februari 2011.

Sheppard, S., Sohlenius, G., Omberg, L.-G., Borgiel, M., Grolander, S., Nordén, S. (2011) Solid/liquid partition coefficients (Kd) and plant/soil concentration ratios (CR) for selected soils, tills and sediments at Forsmark, SKB R-11-24.

 

År 2010

Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2010) Marin vegetationsinventering i Stockholms skärgård 2010. Länsstyrelsen i Stockholms län.

Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2010) Marin miljöövervakning av vegetationsklädda havsbottnar i Östergötlands skärgård år 2010. Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Blomqvist, M., Qvarfordt, S. (2010) Utbredning av bottenvegetation i gradienter längs Sveriges kust. Resultat från Naturvårdsverkets Mätkampanj 2009. Naturvårdsverket.

Qvarfordt, S., Borgiel, M., Wallin, A. (2010) Undersökning av bottnar vid nybyggd brygga tillhörande skärgårdsfastigheten Västerby 5:28 på Ekholmen. Bedömning av påverkan på bottnarnas makrofytsamhällen. Sveriges Vattenekologer AB.

Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2010) Inventering av bottenfauna i Aggerudsviken, Karlskoga kommun 2010. Sveriges Vattenekologer AB.

Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2010) Ankringsskador i naturhamnar. Undersökning av bottnar och makrofytsamhällen på 10 platser i Östergötlands län, 2009. Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Nilsson, A-C (ed), Berg, C., Harrström, J., Jönsson, S., Thur, P., Borgiel, M., Qvarfordt, S. (2010) Hydrochemical monitoring of groundwaters and surface waters. Results from water sampling in the Forsmark area, January-December 2009. Forsmark site investigation. Svensk Kärnbränslehantering AB. SKB-rapport P-10-40.

Qvarfordt, S., Borgiel, M., Berg, C. (2010) Hydrochemical investigations in four calciferous lakes in the Forsmark area. Results from complementary investigations in the Forsmark area, 2008-2009. Monitering Forsmark. Svensk Kärnbränslehantering AB. SKB-rapport P-10-25.

 

År 2009

Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2009) Marin miljöövervakning av vegetationsklädda havsbottnar i Östergötlands skärgård år 2009. Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Qvarfordt, S., Fredriksson, R., Borgiel, M. (2009) Modellering av den marina vegetationen vid Tupparna-Kalvhararna. Länsstyrelsen i Gävleborgs län. Rapport 2011:8.

Qvarfordt, S., Fredriksson, R., Borgiel, M. (2009) Marinbiologiska undersökningar vid Orarna i Gävlebukten, 2009. Länsstyrelsen i Gävleborgs län. Rapport 2011:4.

Qvarfordt, S., Fredriksson, R., Borgiel, M. (2009) Marinbiologiska undersökningar i skärgården öster om Lindön 2009. Länsstyrelsen i Gävleborgs län. Rapport 2011:6.

Qvarfordt, S., Fredriksson, R., Borgiel, M. (2009) Marinbiologiska undersökningar vid Eskön, Gävleborgs län, 2009. Länsstyrelsen i Gävleborgs län. Rapport 2011:5.

Qvarfordt, S., Johansson, G., Fredriksson, R., Borgiel, M. (2009) Marin naturinventering i naturreservaten Nämdö och Lilla Husarn 2009. Länsstyrelsen i Stockholms län.

Qvarfordt, S., Johansson, G., Fredriksson, R., Borgiel, M. (2009) Marin naturinventering i Järflotta naturreservat 2009. Länsstyrelsen i Stockholms län.

Berg, C., Harrström, J., Nilsson, A-C (ed), Nilsson, K., Borgiel, M., Qvarfordt, S. (2009) Hydrochemical monitoring of groundwaters, surface waters and precipitation. Results from water sampling in the Forsmark area, January 2008-December 2008. Forsmark site investigation. Svensk Kärnbränslehantering AB. SKB-rapport P-09-51.

Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2009) Marinbiologiska undersökningar i Axmar och Hilleviks-Trödjefjärden. Länsstyrelsen i Gävleborgs län. Rapport 2011:3.

Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2009) Basinventering av Tullviksbäckens Natura 2000-område Länsstyrelsen i Stockholms län.

Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2009) Basinventering i Tullgarns Natura 2000-område. Länsstyrelsen i Stockholms län.

Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2009) Basinventering i Sandemars Natura 2000-område. Länsstyrelsen i Stockholms län.

Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2009) Basinventering i Käringboda Natura 2000-område. Länsstyrelsen i Stockholms län.

Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2009) Basinventering i Hjälmö-Lådna naturreservat. Länsstyrelsen i Stockholms län.

Qvarfordt, S., Almqvist, G., Borgiel, M. (2009) Marinbiologisk inventering av Gillöga och Lilla Nassa. Länsstyrelsen i Stockholms län. Rapport 2009:08.

Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2009) Nämdö - Lilla Husarn. Marin undersökning och naturvärdesbedömning av djupa bottnar. Länsstyrelsen i Stockholms län. Rapport 2009:10.

Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2009) Gålö: Marinbiologisk undersökning och naturvärdesbedömning. Länsstyrelsen i Stockholms län. Rapport 2009:09.

Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2009) Inventering av vegetation på bottnar i inre Bråviken. Oktober 2008. Sveriges Vattenekologer AB.

 

År 2008

Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2008) Inventering av bottenfauna i Torrö naturreservat, Östergötlands skärgård. Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2008) Nacka kommuns marina kustområde: Marinbiologisk undersökning och naturvärdesbedömning. Nacka kommun.

Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2008) Inventering av växt- och djurliv i Lambarfjärden, Mälaren. Sveriges Vattenekologer AB. Rapport till SWECO.

Qvarfordt, S., Borgiel, M., Berg, C., Nilsson, A.-C. (2008) Forsmark site investigation. Hydrochemical monitoring of near surface groundwater, surface waters and precipitation. Results from sampling in the Forsmark area, August 2007- December 2007. Svensk Kärnbränslehantering AB. SKB-rapport P-08-55.

Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2008) Inventering av vegetation på grunda bottnar i inre Bråviken. Sveriges Vattenekologer AB/ELKAB.

Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2008) Båtlivets inverkan på havsbottnarna i Stora Nassa. Länsstyrelsen i Stockholms län. Rapport 2008:05.

Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2008) Marin naturinventering av Stora Nassa. Länsstyrelsen i Stockholms län. Rapport 2008:04.

Qvarfordt, S., Borgiel, M. (2008) Marin naturinventering av Nåttarö. Länsstyrelsen i Stockholms län. Rapport 2008:03.

Berg, C., Nilsson, A.-C., Borgiel, M. (2008) Hydrochemical monitoring of near surface groundwaters. Results from sampling of shallow soil monitoring wells, BAT pipes and private wells, summer 2006-spring 2007. Forsmark site investigation. SKB-rapport P-07-124.

Nilsson, A.-C., Borgiel, M. (2008) Sampling and analyses of surface waters. Results from sampling in the Forsmark area, July 2006-June 2007. Forsmark site investigation. SKB-rapport P-08-17.

Engdahl, A., Rådén, R., Borgiel, M., Omberg, L.-G. (2008) Chemical composition of suspended material, sediment and pore water in lakes and sea bays. Oskarshamn and Forsmark site investigation. SKB-rapport P-08-81

 

År 2007

Nilsson, A.-C., Borgiel, M. (2007) Sampling and analyses of surface waters. Results from sampling in the Forsmark area, July 2005 - June 2006. Forsmark site investigation. SKB-rapport P-07-95.

Borgiel, M. (2007) Marinbiologisk kartläggning och naturvärdesbedömning av Rassa vikar. Länsstyrelsen Stockholms län. Rapport 2007:2. ISBN/ISSN-nr: 91-7281-244-3 

 

År 2006

Berg, C., Nilsson, A.-C., Borgiel, M. (2006) Hydrochemical monitoring of near surface groundwaters. Results from sampling of five shallow soil monitoring wells, one BAT pipe and three private wells, July 2005-April 2006. Forsmark site investigation. SKB-rapport P-06-304.

Borgiel, M., Skarp, J., Karlsson, S. (2006) Measurement of phytobenthic production and respiration in shallow bays and shores in the Öregrundsgrepen area, Bothnian Sea. Results from measurements 2006. Forsmark site investigation. SKB-rapport P-06-252.

Borgiel, M. (2006) Inventering av vattenvegetation och bottenfauna i Norviksfjärden med närområde, Nynäshamns kommun SVEAB R-06-10-02. Stockholms Hamn AB/SWECO.

Borgiel, M. (2006) Biologiska och sedimentkemiska undersökningar i Forssjösjön Katrineholm. SVEAB R-06-03-16. Vägverket.

Borgiel, M. (2006) Biologiska undersökningar i Forssjösjön Katrineholm,Vattenvegetation. SVEAB R-06-06-26. Vägverket.

Borgiel, M. (2006) ediment och vattenkemiska undersökningar i Forssjösjön Katrineholm SVEAB R-06-09-04. Vägverket.

 

År 2005

Nilsson, A.-C., Borgiel, M. (2005) Sampling and analyses of surface waters. Results from sampling in the Forsmark area, March 2004-June 2005. Forsmark site investigation. SKB-rapport P-05-274.

Nilsson, A.-C., Borgiel, M. (2005) Sampling and analyses of near surface groundwaters. Results from sampling of shallow soil monitoring wells, BAT pipes, a natural spring and private wells, May 2003-April 2005. Forsmark site investigation. SKB-rapport P-05-171.

Borgiel, M. (2005) Benthic vegetation, plant associated macrofauna and benthic macrofauna in shallow bays and shores in the Grepen area, Bothnian Sea. Results from sampling 2004. Forsmark site investigation. SKB-rapport P-05-135.

Hounonen, R., Borgiel, M. (2005) Sampling of phyto- and zooplankton in sea water. Abundances and carbon biomasses. Forsmark site investigation. SKB-rapport P-05-72.

Borgiel, M. (2005) Inventering av bottenfauna i Östergötlands skärgård. Länsstyrelsen Östergötland, rapport nr: SVEAB R-05-12-05.

 

År 2004

Nilsson, A.-C., Borgiel, M. (2004) Sampling and analyses of surface waters. Results from sampling in the Forsmark area, March 2003 to March 2004. Forsmark site investigation. SKB-rapport P-04-146.

Borgiel, M. (2004) Sampling and analyses of brackish water phytobentic plant and animal communities in the Grepen area. A method study. SKB-rapport P-04-82.

Borgiel, M. (2004) Sampling of freshwater fish. Forsmark site investigation. SKB-rapport P-04-06.

Borgiel, M. (2004) Sampling and analyses of surface sediment in lakes and shallow bays. Forsmark site investigation. SKB-rapport P-04-05.

Borgiel.M (2004) Metodik för provtagning av ekologiska parametrar i sjöar och vattendrag. Svensk Kärnbränsle Hantering AB. PIR-04-06.

 

År 2003

Nilsson, A.-C., Karlsson, S., Borgiel, M. (2003) Sampling and analyses of surface waters. Results from sampling in the Forsmark area, March 2002 to March 2003. Forsmark site investigations.. SKB-rapport P-03-27.

Borgiel, M. (2003) Makroskopiska organismers förekomst i sedimentprov. En översiktlig artbestämning av makroskopiska organismer. SKB-rapport P-03-67.

 

År 2000

Borgiel.M. (2000) Fytobentalundersökning av Makroalger. Motala ströms vattenvårdsförbund, Recipientkontroll 2000. ELK AB.

Dammsnäcka.
Dammsnäcka.
Vissa dagar känns det torrare under vattnet.
Vissa dagar känns det torrare under vattnet.
Simpa vid gren täckt av blåmusslor.
Simpa vid gren täckt av blåmusslor.
Vinterprovtagning.
Vinterprovtagning.
Husbyggarlarv på ålnate.
Husbyggarlarv på ålnate.
Dykare samlar in artprover för verifiering.
Dykare samlar in artprover för verifiering.
Blåstång förankrad i sten begravd i sand.
Blåstång förankrad i sten begravd i sand.
Skräpig botten.
Skräpig botten.
Kajakassistans vid snorkelinventering av vegetation.
Kajakassistans vid snorkelinventering av vegetation.
Dykare förbereder sig för musselinventering i å.
Dykare förbereder sig för musselinventering i å.
Havsnajas.
Havsnajas.
Det är inte alltid solsken.
Det är inte alltid solsken.
Sågtång.
Sågtång.
Vårt flygplan med pontoner.
Vårt flygplan med pontoner.
Snorkelinventering av grund havsvik.
Snorkelinventering av grund havsvik.
Kvantitativ dykprovtagning av bottenvegetation planeras.
Kvantitativ dykprovtagning av bottenvegetation planeras.
Gädda i tät bottenväxtlighet.
Gädda i tät bottenväxtlighet.
Fin sikt i ytterskärgården.
Fin sikt i ytterskärgården.
Frilevande blåstång bland kärlväxter.
Frilevande blåstång bland kärlväxter.
Provtagning av ytnära grundvatten.
Provtagning av ytnära grundvatten.
Fyrögd broskigel, Norafjärden, Höga kusten.
Fyrögd broskigel, Norafjärden, Höga kusten.
Dyktransektinventering närmast stranden.
Dyktransektinventering närmast stranden.
Skräpig botten.
Skräpig botten.
En mindre njutbar vinterprovtagning.
En mindre njutbar vinterprovtagning.
Tånggråsugga bland små blåstångsplantor.
Tånggråsugga bland små blåstångsplantor.
Dykare på väg upp efter inventering.
Dykare på väg upp efter inventering.
Plattfisk på bädd av tråd-/molnslick.
Plattfisk på bädd av tråd-/molnslick.
Blåstång med betskador.
Blåstång med betskador.
Sedimentprovtagning.
Sedimentprovtagning.
Transektinventering i grund havsvik.
Transektinventering i grund havsvik.
Liten frilevande form av blåstång insamlad.
Liten frilevande form av blåstång insamlad.
Spigg ovanför blåstång.
Spigg ovanför blåstång.
Transektinventering pågår.
Transektinventering pågår.
Skorv.
Skorv.