Sveriges Vattenekologer

Sveriges Vattenekologer är ett väletablerat, oberoende konsultföretag inom natur- och miljövårdsområdet.

Vi arbetar med biologiska/ekologiska frågeställningar i akvatiska miljöer (naturvatten).

Vi utför kvalificerade biologiska och kemiska undersökningar i hav, sjöar, rinnande vatten och grundvatten.

Vi gör fullständiga undersökningar från planering, provtagning och analyser till sammanställning, utvärdering och rapportering.

Bland våra uppdragsgivare finns privata företag, universitet och myndigheter som ställer mycket höga krav på kompetens och kvalitet.